Краснодонський інститут МАУП

 


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна, 94404,
Луганська обл.,
м. Краснодон,  вул.Першокінна,1
тел.8(06435) 6-30-91,
8 050 426 57 41
E-mail:
maup.kd@mail.ru


 

 

Краснодонський інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом

Краснодонський інститут МАУП (КІ МАУП) розпочав свою діяльність 8 січня 1998 року. Починався зі створення Краснодонського регіонального навчального консультаційного центру вищої освіти(РНКЦВО). Перший набір налічував 63 студенти. 3.01 липня 2000 р. РНКЦВО був реорганізований в Представництво МАУП міста Краснодон.  У 2002 році Представництву надано статус філії, а з 2006 р. - статус інституту. В минулому році Краснодонщина відзначала десятиліття діяльності першого в регіоні навчального закладу приватної форми власності.

Краснодонський інститут МАУП очолює доктор психології Міжнародної кадрової Академії, професор Ворначева Тетяна Рашидівна.

Навчально-виховний процес в КІ МАУП ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей. Його метою є забезпечення суспільства кваліфікованими фахівцями, всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розумових і фізичних здібностей, високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, розвиток її талантів.

У інституті діють 5 кафедр, які очолюють доктори і кандидати наук.

Підготовка здійснюється за спеціальностями: соціологія, економіка і підприємництво, управління персоналом і економіка праці, фінанси, правознавство, менеджмент організацій, бухгалтерський облік. Крім денної і заочної форм навчання, з 2006 року в Краснодонському інституті МАУП впроваджена дистанційна форма навчання. З грудня 2006  року на базі КІ МАУП ідуть заняття Телеуніверситету МАУП з використанням INTERNET-технологій.

Краснодонський інститут МАУП – це дружній колектив однодумців, у якому пріоритетом є не лише наукові і навчальні досягнення, а й, насамперед, духовні орієнтири. Інститут – це сім’я, в якій панує повага, взаєморозуміння і толерантність. Інститут – це планета пошуку, цікавості, розваг і творчості. А внутрішній світ студентства і співробітників визначає кредо:  

 

Робіть добро, творіть добро

Для радості, для миру й щастя!

Робіть добро, творіть добро

І Вам добром добро воздастя!

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)