Краснодонський інститут МАУП

 


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна, 94404,
Луганська обл.,
м. Краснодон,  вул.Першокінна,1
тел.8(06435) 6-30-91,
8 050 426 57 41
E-mail:
maup.kd@mail.ru


 

 

Навчальний процес

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів у Краснодонському  інституті МАУП базується на принципах  наступності, комплексності, послідовності    та системності навчання й інтегрується в таку систему безперервної освіти. Ступенева підготовка та індивідуальний творчий підхід до студентів  у КІ МАУП   призводять до гуманізації професійної, фундаментальної та гуманітарної підготовки.

Перший етап (орієнтовно-підготовчий) – здійснюється в середніх школах міста та доповнюється навчанням у Центрі довузівської підготовки як орієнтація на професію.

Другий етап (бакалаврат I-IV курси)  - здійснюється як фундаментальна та базова підготовка навичок для фахової роботи в органах місцевого самоврядування, організаціях, закладах та на підприємствах різних форм власності   .

Третій етап (спеціаліст, V курс) – здійснюється додаткова підготовка в обраній галузі знань і набуваються навички практичної роботи з фахових питань.

Четвертий етап (магістратура, V курс) – надається можливість варіативності професійної, фундаментальної і гуманітарної підготовки, проведення наукової роботи, а також підвищується питома вага спеціалізації творчої роботи за обраним напрямом освіти,

П’ятий етап (удосконаюючий) проходить у межах     перепідготовки та в межах самоосвіти під час стажування.

Отже, система підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів в обраній галузі знань у   Краснодонському  інституті МАУП   органічно вписується як повноцінний елемент у загальну систему освіти в Україні  в процесі входження в Болонський систему за рахунок якісної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів європейського рівня.

Після завершення навчання  у Краснодонському  інституті МАУП випускники одержують диплом  державного зразка та диплом Міжнародного зразка.

 

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)