Краснодонський інститут МАУП

 


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна, 94404,
Луганська обл.,
м. Краснодон,  вул.Першокінна,1
тел.8(06435) 6-30-91,
8 050 426 57 41
E-mail:
maup.kd@mail.ru


 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

 

Рівні підготовки

Термін навчання

Бакалавр (базова вища освіта)

4 роки

Спеціаліст (повна вища освіта на базі базової освіти)

1 рік

Магістр (на базі повної вищої освіти)

1рік

Форми навчання:
Денна.                         Заочна.

До викладацького складу кафедри входять три доктори наук в галузі біології, психології і медицини, чотири кандидати наук в галузі психології, чотири старших викладачі. На базі кафедри працює науково-практична лабораторія.

За час навчання студенти оволодівають знаннями і практичними навичками з дисциплін:

  1. Психологія 
  2. Психологія та педагогіка
  3. Загальна психологія
  4. Соціальна психологія
  5. Соціальна психологія організацій
  6. Юридична конфліктологія
  7. Історія психології
  8. Основи дефектології
  9. Патопсихологія
  10. Практикум з загальної психології
  11. Експериментальна психологія
  12. Теорія і практика самоменеджменту
  13. Методологія і технологія прийняття управлінських рішень
  14. Психологія в сфері соціального захисту населення
  15. Математичні методи в психології


Лекційне заняття веде директор КІ МАУП, доктор психології, професор МКА Ворначева Т.Р.


Індивідуальне заняття з практичної психології веде старший викладач, лікар вищої категорії

Безверха Т.О.

Випускники-психологи Краснодонського інституту МАУП -  це майбутні фахівці високої кваліфікації.

До функцій, які здатні виконувати фахівці з психології, належать:прогнозування, адаптація, консультування, надання психологічної допомоги та психологічного супроводження у різних сферах діяльності.

  Випускники-психологи  КІ МАУП можуть обіймати посади:

 1. психолога-консультанта;
 2. практичного психолога;
 3. психолога-психомериста  в системі освіти,охорони здоров я, соціальному секторі;
 4. викладача загальної психології і прикладних психологічних дисциплін у школах і коледжах.

Види діяльності:

 1. у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних відомств, комерційні органи);
 2. у державних та приватних центрах практичної психології та соціальної роботи;
 3. у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі;
 4. в усіх закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором у центрах психологічної діагностики, психоаналізу та психокорекції.

 

 

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)