Краснодонський інститут МАУП

 


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Україна, 94404,
Луганська обл.,
м. Краснодон,  вул.Першокінна,1
тел.8(06435) 6-30-91,
8 050 426 57 41
E-mail:
maup.kd@mail.ru


 

 

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ

Рівні підготовки

Термін навчання

Бакалавр (базова вища освіта)

4 роки

Спеціаліст(повна вища освіта на базі базової освіти)

1 рік

Магістр (на базі повної вищої освіти)

1 рік

Форми навчання:
Денна.                         Заочна.

До викладацького складу кафедри соціології входять доктор філософських наук,  чотири кандидати наук в галузі соціології, три старших викладачі. Спеціалісти кафедри соціології і студенти беруть безпосередньо участь у роботі науково-практичної лабораторії.  На базі кафедри проводяться науково-практичні конференції і семінари.

За час навчання студенти оволодівають знаннями і практичними навичками з дисциплін:

 • Соціальна антропологія;
 • Соціологічний практикум
 • Загальна соціологічна теорія
 • Теорія соціальних змін
 • Теорія вимірів в соціології
 • Теорія антропосоціогенезу
 • Теорія причинності в соціології
 • Спеціальні соціологічні теорії
 • Соціологія постмодерну
 • Соціологія економіки
 • Програмування соціологічних досліджень
 • Основи соціальної політики
 • Сучасні соціологічні теорії
 • Історія соціології
 • Соціологія
 • Соціальна педагогіка
 • Соціологія управління
 • Політична соціологія
 • Соціологія міста
 • Соціологія парламентаризму
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія виховання
 • Соціологія політики
 • Методика викладання соціології
 • Соціологія цінностей
 • Методика соціальних досліджень
 • Теорія пізнання
 • Соціологія культури
 • Соціологія знання
 • Соціологія повсякденності
 • Соціальна структура суспільства
 • Соціологічна думка в Україні


Заняття зі студентами 4-го курсу
веде кандидат соціологічних наук  Чернов О.Ю.


Лекційне заняття з випускниками-соціологами веде
заступник директора з навчально-методичної роботи,
старший викладач кафедри соціології Саржан Л.С.

 Випускники-соціологи КІ МАУП можуть обіймати посади:

 1. керівник підрозділів кадрів і трудових колективів;
 2. керівник підрозділів маркетингу;
 3. керівник підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 4. керівник науково-дослідних підрозділів;
 5. менеджер соціальної сфери;
 6. спеціаліст з аналізу ринку праці;
 7. соціолог-кримінолог.

  Види діяльності:

  • у державних структурах та установах (держадміністрація, відділи відповідних відомств, комерційні органи);
  • у державних та приватних центрах соціальної роботи та практичної психології;
  • у соціально-психологічних структурах, які забезпечують переговорні процеси, формують  і добирають кадри, оптимізують організацію та взаємини в колективі;
  • в усіх закладах та установах, які займаються соціально-психологічною допомогою, професійним психологічним відбором;
  • в політичних та громадських організаціях;
  • в рекламних агентствах;
  • юридичних організаціях та відомствах.

   

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)